Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

RAISION KUULA RY
NÄRHIKUJA 1 21210 RAISIO
Y-tunnus: 0138287-2

2. Yhteyshenkilö

Kimmo Knaapi
Narsissikuja 6, 20320 Turku
varsy.kimmo@gmail.com

3. Rekisteröidyt, kerättävät tiedot ja pääasialliset tietolähteet

Raision Kuula ry ylläpitää jäsen-, aktiivi-, markkinointi- ja sidosryhmärekistereitä. Lisäksi viranomais- ja yhteistyötahojen vaatimuksesta kerätään mm. kilpailuista  osallistujalistaa ja Huvilinnun talkoolaisista Excel tiedostoja.  Kuula kerää tietoa sekä nettisivuilta että paperisina versioina. Tietoja kerätään vain suoraan rekisteröidyltä itseltään. Tietojen keräämiseen voi olla viranomaisperuste.

Palaute

 • Palaute
 • Sähköpostiosoite (ei pakollinen)

Jäsenrekisteri. Jäsenyys edellyttää tietojen antamista.

 • Nimi
 • Syntymävuosi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Aktiivit

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Paikkakunta

 

Ilmoittautumiset tapahtumiin, retkiin tms.

Mahdollinen yhteistyökumppani, kuten esim. laivayhtiö, voi edellyttää osallistujaluetteloita. Kysyttäviä tietoja voi olla esim.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Allergiat

Kursseille osallistuneet

 • Nimi

Kursseille ilmoittautuneet

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

4. Kerättyjen tietojen hyödyntäminen

Kerättyjä tietoja hyödynnetään seuraaviin tarkoituksin:

 • jäsenasioiden hoitoon
 • asiakaspalvelun parantamiseen
 • asiakaskyselyjen tekemiseen
 • yhteistyösuhteiden ylläpitoon
 • tilastointiin
 • markkinointiin
 • viranomaistarpeisiin

5. Kerättyjen tietojen suojaaminen

Kuula huolehtii yhteistyökumppaniensa kanssa tietoturvasta parhaiden tietojensa ja taitojensa mukaan. Sähköisissä järjestelmissä pääsy tietoihin on vain rajatulla määrällä henkilöitä ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa paikassa ja niihin on pääsy vain rajatulla määrällä henkilöitä.

6. Tietojen luovutukset, kolmannet osapuolet ja tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Rekisteritietoja voidaan siirtää määritellylle käsittelijälle palvelusopimuksen perusteella. Tällaisia toimintoja voi olla esim. viestintä ja kampanjat (uutiskirjeet), laskutus tai suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojen käsittelijä suojaa henkilötiedot tietosuoja‐asetuksen mukaisesti.
 • Järjestötoiminnassa tietoja voidaan joutua luovuttamaan viranomaisille.
 • Kuula voi toiminnassaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella..
 • Kuula ei myy tietoja.

7. Google

Kuulan ja Tanssilava Huvilinnun sivustolla seurataan dataa kävijäseurantaa varten, esim. kävijämääriä ja vierailtuja sivua. Tietoja ei yksilöidä henkilötietotasolle.

8. Facebook

Kuulan ja Huvilinnun sivustolla seurataan kävijätietoja määrätasolla.

9. Sähköpostilista

Keräämme sähköpostiosoitteita tiedottamista varten. Tämä tapahtuu netissä pelkästään rekisteröidyn omasta toimesta. Määräysten mukaisesti vastaanottajalla on mahdollisuus poistua sähköpostilistalta viestin alalaidassa olevasta ” Voit perua uutiskirjeesi klikkaamalla tästä” –kohdasta tai ottamalla yhteyttä varsy.kimmo@gmail.com

10. Kerättyjen tietojen hävittäminen

 • Sähköpostilistalla asiakas päättää itse milloin tiedot poistetaan.
 • Jäsenrekisteri säilytetään 3 vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen.
 • Aktiivirekisteristä tiedot poistetaan kun toimi päättyy.
 • Jäsenetuyritys säilyy rekisterissä niin kauan kuin sopimus on voimassa.
 • Palautteet säilytetään maksimissaan 3 vuotta.
 • Ilmoittautumiset kursseille ja tapahtumiin sekä listat kursseille osallistuneista säilytetään mm. viranomaismääräysten ja kirjanpitolakien mukaan.

11. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti Kimmo Knaapi, varsy.kimmo@gmail.com tai Raision Kuula ry Närhikuja 1, 21210 Raisio

12. Tietojen päivitys

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 01.08.2023.