Valmennuslinja

 

VALMENNUKSEN YLEISET SUUNTAVIIVAT RAISION KUULAN YLEISURHEILUTOIMINNASSA


Raision Kuulan yleisurheilutoiminnan tavoitteena ja päämääränä on tarjota siihen osallistuville mahdollisuus laadukkaaseen ja asiantuntevaan yleisurheilun harrastamiseen.

Seura ohjaa urheilijoitaan kokonaisvaltaisesti terveisiin elämäntapoihin, sekä hyvään että rehelliseen käytökseen. Seuran urheilullisena tavoitteena on tarjota mahdollisuus päästä kansalliselle ja kansainväliselle huipulle yleisurheilussa. Seura tutustuttaa urheilijoitaan kilpailutoimintaan järjestämällä kesäkaudella seuran omia jäsentenvälisiä kilpailuja. Urheilijoilla on mahdollisuus edustaa seuraa kaikissa heille soveltuvissa kilpailuissa.

Ollessaan mukana Raision Kuulan toiminnassa nuori kohtaa erilaisia ohjaajia ja valmentajia. He ovat persoonaltaan, ohjaustavaltaan tai muuten vain ihmisinä erilaisia. Yhteistä heille on asiantuntijuus yleisurheilutoimintaa kohtaan. Seuran ohjaajat ja valmentajat ovat saaneet tehtäviinsä koulutuksen.

Raision Kuula tarjoaa ohjattuja harjoituksia alkaen esikouluikäisistä (6-vuotiaat) aina aikuisurheilijoihin saakka. Lapset ja nuoret (6-15-vuotiaat) harjoittelevat pääsääntöisesti ryhmänä. Seura tarjoaa urheilijoilleen myös henkilökohtaisia valmentajia niin tarvittaessa.

Kesäkaudella nuorimmille ikäluokille pyritään tarjoamaan ainakin kaksi (2) ohjattua harjoitusta viikossa sekä yksi (1) vapaaehtoinen harjoitus. Yli 14-vuotiaille tarjotaan kesäkaudella kolme (3) ohjattua harjoitusta viikossa sekä yksi (1) vapaaehtoinen harjoitus. Tämän ikäluokan urheilijoilla on mahdollisuus saada (urheilijan omista tavoitteista riippuen) henkilökohtaisia harjoitusohjelmia.

Talvikaudella olosuhteista riippuen tarjotaan nuorimmille ainakin yksi (1) ohjattu harjoituskerta sekä vanhemmille mahdollisuus 2-3 ohjattuun harjoitukseen viikossa.

Kaikkien ryhmien harjoitus jakautuu alkulämmittelyyn, herättelevään venyttelyyn, ikäkaudelle sopivaan koordinaatioharjoitukseen, taidon harjoittamiseen ja loppupalautteeseen. Edellä mainittuja toteutetaan harjoitussuunnitelmaan sopivalla tavalla. Jokaiseen harjoitusviikkoon urheilijan tulisi lisäksi sisällyttää omatoimisia lihaskunto- ja kestävyysharjoituksia.

Seuraavassa on ryhmäkohtaisesti kuvattu yleisesti nuorten ohjaamiseen ja valmentamiseen liittyviä seikkoja Raision Kuulan yleisurheilujaoston toimintamallin mukaan.
 


Team Green

(6-7-vuotiaat tytöt ja pojat)

Ryhmän harjoitustoiminnan periaatteena on ”liiku leikkien”.
Toiminnassa otetaan huomioon seuraavia pääperiaatteita:

Herkkyyskaudet

 • tasapaino, ketteryys
 • motorinen oppiminen: liikkumisliikkeet, liikuntaliikkeet, esineen käsittelyliikkeet
 • liikkuvuus

Perusta taidon harjoittamiselle

 • yksinkertaisten koordinaatioiden harjoittelu aloitetaan
 • kokonaisvaltainen, koko kehon lihaskestävyyteen tähtäävään harjoitteluun tutustuminen
 • aerobisen kestävyyden parantamiseen tähtäävät leikit ja kisailut alkavat
 • nopeuden harjoittamisessa keskitytään askeltiheyteen

Taidon harjoittaminen

 • taidon harjoittamisessa painopiste on yleistaitojen (kuten juoksemisen, hyppäämisen, heittämisen jne.) harjoittelemisessa

 


Team Yellow

(8-9-vuotiaat sekä aloittavat 10-11-vuotiaat tytöt ja pojat)

Ryhmän harjoitustoiminnan periaatteena on ”liiku oppien”.
Toiminnassa otetaan huomioon seuraavia pääperiaatteita:

Herkkyyskaudet

 • tasapaino, ketteryys
 • motorinen oppiminen: liikkumisliikkeet, liikuntaliikkeet, esineen käsittelyliikkeet
 • koordinaatiot

Perusta taidon harjoittamiselle

 • liikenopeuden ja kimmoisuuden harjoittelu aloitetaan
 • liikkuvuuden säännöllinen harjoittaminen kuuluu jokaiseen harjoitukseen
 • nopeusvoimaharjoittelu aloitetaan
 • monipuoliset, oman kehon vastukseen perustuvat lihaskestävyysharjoitteet
 • aerobisen kestävyyden parantamiseen tähtääviin harjoitteisiin tutustuminen
 • nopeuden harjoittaminen painottuu askeltiheyden kasvattamiseen

Taidon harjoittaminen

 • oikeiden lajitaitojen harjoittelu alkaa ja mukana on vielä runsaasti yleistaitojen harjoitteita

 


Team Red ja Team Blue

(10-13-vuotiaat tytöt ja pojat)

Ryhmän harjoitustoiminnan periaatteena on ”liiku taitaen”.
Toiminnassa otetaan huomioon seuraavia pääperiaatteita:

Herkkyyskaudet

 • tasapaino, ketteryys
 • motorinen oppiminen: liikkumisliikkeet, liikuntaliikkeet, esineen käsittelyliikkeet
 • koordinaatiot

Perusta taidon harjoittamiselle

 • liikenopeuden ja kimmoisuuden harjoittelu jatkuu
 • nopeusvoima ja liikkuvuusharjoitukset saavat lisää huomiota
 • aerobiseen kestävyyteen tähtäävä harjoittelu alkaa
 • lihaskestävyysharjoittelussa mukaan tulevat voimatangot ja kuntopallot
 • nopeusharjoittelu keskittyy askeltiheyden ja -pituuden kehittämiseen

Taidon harjoittaminen

 • lajitaitojen opettelun kannalta tärkein ikäkausi
 • yleistaidot hallinnassa ja lajitekniikoiden harjoitteluun kiinnitetään huomiota
 • jokaiselle urheilijalle opetetaan kaikki ikäluokan yleisurheilulajit

 


Team Silver

(14-vuotiaat ja vanhemmat tytöt ja pojat)

Ryhmien harjoitustoiminnan periaatteena on ”liiku harjoitellen”.
Toiminnassa otetaan huomioon seuraavia pääperiaatteita:

Herkkyyskaudet

 • liikenopeus (12-16v)
 • kimmoisuus (12v->)
 • nopeusvoima (15-18v)
 • aerobinen kestävyys (16v->)
 • maksimivoima (19v->)

Perusta taidon harjoittamiselle

 • harjoittelu on monipuolista ja kokonaisvaltaista kehon kehittämistä
 • koordinaatiot ja liikkuvuus ovat korostuneesti esillä harjoittelussa
 • voimaharjoittelussa voidaan alkaa käyttämään tankoharjoitteita
 • harjoittelun painotukset saattavat poiketa herkkyyskausista
 • nopeuden kehittämiseksi päähuomio askelpituudessa

Lajitaitojen harjoittaminen

 • lajitaitojen osalta suoritustekniikoita hiotaan ja automatisoidaan
 • lajeissa voidaan suuntautua lajiryhmiin (juoksut, hypyt, heitot),
  unohtamatta lajitaitojen kokonaisvaltaista kehittämistä