Toimintalinja

 

RAISION KUULAN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTALINJA

 

Toiminnan visio

Raision Kuulan tavoitteena on tarjota yleisurheilusta kiinnostuneille hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet harrastaa yleisurheilua Raisiossa sekä kehittyä ja menestyä lajissa.

 


 

Eettiset periaatteet

Tarjoamme lapsille turvallisen, päihteettömän ja terveellisiä elämäntapoja korostavan kasvuympäristön. Jokainen lapsi on yhtä arvokas taitotasoon katsomatta. Toimintamme tarjoaa lapsille mielihyvää ja iloa. Kaikille valmentajille ja ohjaajille tarjotaan samat mahdollisuudet osallistua valmentajakoulutukseen. Seurassamme kiinnitetään huomiota kielenkäyttöön ja hyvään käytökseen.

 


 

Seuratoiminnan tavoitteet (päivitetty 03/2024)

Perusstrategiamme on harrastajamäärien ja laadukkaan valmennuksen ylläpitäminen ja kehittäminen kaikissa ikäluokissa sekä laadukkaan ja toimivan kilpailutoiminnan ylläpitäminen.

Vuoden 2024 tavoitteena on saavuttaa maaotteluedustuksia sekä 4-6 SM-mitalia, olla sisulisäikäisissä (9-15v) piirin kolmen parhaan seuran joukossa ja päästä Seuracupin finaaliin. Lisäksi pyrimme aktivoimaan lapsia osallistumaan entistä enemmän kilpailuihin ja innostamaan enemmän poikia yleisurheiluharrastuksen pariin, motivoimaan SM-kisaikäisiä tavoitteellisempaan harjoitteluun ja tekemään yhteistyötä lähialueen seurojen kanssa.

Seura koetaan turvallisena kasvuympäristönä niin lasten kuin vanhempien puolelta.

Seuran toiminnassa on mukana mahdollisimman paljon lapsia, niin menestyjiä kuin harrastajia. Seurassa on riittävästi ohjaajia, jotka ovat valmiita toimimaan kaikentasoisten lasten kanssa.

Lasten ja nuorten osallistumista kilpailutoimintaan kasvatetaan hyvällä yhteishengellä ja kimppakyyteihin kannustamalla.


Harjoituksissa on positiivinen ilmapiiri, ja siellä viihdytään ja saadaan ystäviä.

Seuran jäsenille muodostuu myönteinen suhde liikuntaan, ja liikunta säilyy läpi elämän kestävänä harrastuksena.

Seura järjestää yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa laadukkaita yleisurheilutapahtumia kuntalaisille.

Seura pyrkii saamaan paikallisia yrityksiä yhteistyökumppaneiksi. 

Uusia seuratoimijoita saadaan mukaan toimintaan säännöllisesti, ja täten mahdollistetaan laadukkaan seuratoiminnan jatkuvuus.

   


   

  Seuran toimintamuodot

  Seura on yleisseura jonka lajeina ovat yleisurheilu ja hiihto.

  Seuran toiminnasta saa tietoa seuran nettisivujen kautta, ohjaajilta ja muilta seura-aktiiveilta.

  Seura pyrkii ensisijaisesti jatkamaan harjoittelua pienryhmissä tai ohjaajien suunnittelemina omatoimiharjoituksina poikkeusoloissa kuten epidemia- tai pandemiatilanteissa.

   


   

  Toimintaperiaatteet seurassa

  Ryhmät muodostetaan iän, aiempien liikuntakokemusten ja harjoittelun tavoitteellisuuden perusteella. Kaikki seuran harrastajat ovat laadukkaan valmennus-/ohjaustoiminnan alaisuudessa. Tämä toiminta on maksullista.

  • 6-7-vuotiaat harjoittelevat talvi- ja kesäkaudella 1-2 kertaa viikossa
  • 8-9-vuotiaat harjoittelevat talvi- ja kesäkaudella 1-2 kertaa viikossa
  • 10-13-vuotiaat harjoittelevat 2-3 kertaa viikossa
  • yli 13-vuotiaat harjoittelevat kesä- ja talvikaudella 2-4 kertaa viikossa

  Mahdollisuuksien mukaan järjestämme kesäisin myös 4-5-vuotiaille harjoitukset kerran (1) viikossa.

  Kaikki voivat osallistua kilpailuihin omien halujensa ja taitojensa mukaan. Poikkeuksen tekevät esim. viestikisat, joihin viestijoukkueiden jäsenet karsitaan kaikkien harrastajien joukosta. Viestijoukkueita pyritään muodostamaan mahdollisimman monta, jotta kaikki halukkaat pääsisivät osallistumaan. Urheilijoiden edellytetään osallistuvan piirinmestaruuskilpailuihin, seuraotteluihin sekä SM-viesteihin.

  Koko kaudelta peritään alkutalvesta urheilukoulu-/valmennusmaksu. Keväällä mukaan tulevilta veloitetaan kesäkauden maksu erikseen. Maksuista päätetään vuosittain yleisurheilujaostossa. Urheilukoulumaksut on porrastettu ikäryhmittäin sekä harjoituskerrat että yksilöllinen valmennus huomioiden. Kaikkien ryhmätoiminnassa mukana olevien ja seuraa edustavien urheilijoiden tulee maksaa myös seuran jäsenmaksu.

  Seuran tiedotus on avointa ja sitä toteutetaan Facebookin, Instagramin, nettisivujen sekä Suomisport-sovelluksen kautta. Lisäksi harjoituksissa tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

  Lasten ja nuorten tapahtumissa ei päihteitä ole myynnissä eikä niitä käytetä. Jokainen tiimi käy läpi pelisääntönsä vuosittain.

  Seurassa toimitaan talkooperiaatteella. 

  Uusia seuratoimijoita värvätään jatkuvasti. 

  Kaikille seuratoimijoille järjestetään iltamat kesäkauden päätteeksi. Ohjaajilla ja valmentajilla on vuosittain keväällä ja syksyllä yhteinen palaveri. Molemmat edellä mainitut tapahtumat ovat samalla kiitos kuluneesta kaudesta. Lisäksi vuosittain palkitaan muutama ansioitunut seuratoimija kauden päätöstilaisuudessa.

  Vanhempainiltoja järjestetään säännöllisesti.

  Toisten jaostojen osaamista hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan harjoitusten monipuolistamisessa.

   

  Yleisurheilujaoston eri ryhmien pelisäännöt ovat kaikkien nähtävillä seuran internet-sivuilla.

  Ohjaajien toimintaa ohjaavat Ohjaajien pelisäännöt:

  • Kannustan ja innostan monipuoliseen urheiluun
  • Opastan urheilullisiin elämäntapoihin ja sopiviin urheiluvarusteisiin
  • Toimin itse esimerkkinä
  • Kohtelen urheilijoita tasapuolisesti ja puutun kiusaamiseen
  • Luon turvallisen harjoitusympäristön
  • Sitoudun toimintaan ja ilmoitan poissaoloista ajoissa

   


   

  Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

   

  Johtokunta
  Johtokunnan tehtävänä on luoda jaostoille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset huolehtimalla seuran toiminnan rahoituksesta. Johtokunnalla on kokonaisvastuu seuran toiminnasta ja taloudesta. 

  Johtokunnan tehtäviä:

  • päättää jäseniltä perittävistä maksuista
  • vahvistaa ohjaajille ja urheilijoille maksettavat korvaukset jaostojen esitysten pohjalta
  • hoitaa seuratoimijoiden palkitsemiset ja merkkipäivämuistamiset
  • hoitaa yhteydenpidon kaupunkiin

  Yleisurheilujaosto
  Jaostolla on kokonaisvastuu seuran yleisurheilutoiminnasta.

  Yleisurheilujaoston tehtäviä:

  • urheilukoulutoiminta
  • kilpailuanomukset
  • kilpailujen järjestäminen
  • valmennus- ja harrastustoiminnan kehittäminen
  • vastuu ohjaajien, valmentajien ja toimitsijoiden koulutuksesta, sekä ohjaajakoulutuksista tiedottaminen
  • suunnittelu-/motivointipäivän järjestäminen vuosittain ohjaajille
  • urheilijoille ja ohjaajille maksettavien korvausten esitykset johtokunnalle
  • palkittavista urheilijoista päättäminen
  • seuran yleisurheilutoiminnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen
  • seuran edustusasujen saatavuudesta huolehtiminen
  • varainhankintamahdollisuuksien kartoittaminen
  • yhteistyö Varsinais-Suomen yleisurheilun, Suomen Urheiluliiton ja Raision kaupungin kanssa
  • seuran omien leirien järjestäminen
  • vanhempainillan järjestäminen vuosittain kunkin harjoitusryhmän huoltajille

  Yleisurheilujaoston kokoonpano:

  • Puheenjohtaja
  • Varapuheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Valmennuspäällikkö
  • Nuorisopäällikkö
  • Kilpailuvastaava
  • Tähtiseura-vastaava
  • Tiedottaja
  • Seura-asuvastaava
  • Välinevastaava
  • Palkintovastaava
  • Nuorisojäsen
  • Joukkueiden johtajat

  Seura ottaa toiminnasta kiinnostuneilta jäseniltä mielellään kysymyksiä vastaan jaoston toimintaan liittyen. Laadukkaan seuratoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi haemme myös uusia jaoston jäseniä jatkuvasti. Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi palautelomakkeen kautta.

   


   

  Häirintätilanteet ja niihin puuttuminen Raision Kuulassa

   

  Epäasiallisen käytöksen määritelmä

  Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä.  Epäasialliseen kohteluun voi syyllistyä kuka tahansa. Kiusaaminen tarkoittaa tarkoituksellista, toistuvaa ja samaan henkilöön kohdistuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi haukkumista, naurunalaiseksi tekemistä, kommentointia sosiaalisessa mediassa, tönimistä, lyömistä tai ryhmän ulkopuolelle sulkemista.

  Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä urheilussa esimerkiksi:
  • sanattomina viesteinä (ilmeet, eleet)

  • yhteisöstä eristämisenä (ei puhuta tai kielletään muitakin puhumasta ko. henkilön kanssa, ei tervehditä, ei kuunnella, rajoitetaan mielipiteen ilmaisua tai keskeytetään toisen puhe jatkuvasti, eristetään toimimaan muista erillään)

  • toiminnan jatkuvana perusteettomana arvosteluna ja vaikeuttamisena esim. jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle

  • toimintaa mitätöidään tai arvioidaan väärin perustein

   • maineen tai aseman kyseenalaistamisena (levitetään vääriä tietoja, puhutaan pahaa selän takana, haukutaan, nöyryytetään tai pilkataan)

  • henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisena (huutaminen, suulliset ja kirjalliset uhkaukset, käsiksi käyminen, suora väkivalta tai sukupuolinen häirintä ja ahdistelu).

  Häirintää ja epäasiallista kohtelua eivät ole toimintaa ja tehtävienjakoa koskevat asialliset päätökset ja ohjeet sekä tehtävien ja seurayhteisön ongelmien yhteinen käsittely, vaikka ne herättäisivätkin kielteisiä tunteita. Häirinnästä ei ole kyse, jos henkilölle annetaan perusteltu huomautus tai rangaistus.

  Ennaltaehkäisy 

  Ilmiöitä voidaan torjua luomalla matalan kynnyksen välineitä ja toimintamalleja epäasiallisesta käyttäytymisestä ilmoittamiseen ja siihen puuttumiseen. Esimerkiksi hyödyntämällä esikuvia sekä lisäämällä yhteistyötä eri tahojen esimerkiksi koulun ja harrastustoiminnan välille. On myös tärkeää kerrata ryhmän yhteiset pelisäännöt. Käyttäytymiseen liittyviä odotuksia läpikäydessä valmentajien on hyvä myös kertoa, minkälainen käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää.  Kiusaamista käsitellään koko ryhmän kesken ja käydään yhdessä läpi mitä kiusaaminen on, sen vaikutukset ja samalla vahvistaa urheilijoiden keinoja puuttua kiusaamistilanteisiin.

  Urheiluryhmässä tulee olla hyvä yhteishenki ja jokainen siihen kuuluva on tärkeä osa omalla persoonallaan ja olemuksellaan. On tärkeää muistaa ja muistuttaa aina asiallisesta käytöksestä niin joukkueen sisällä kuin vaikka kilpailumatkoillakin.  Puhutaan muista ihmisistä kunnioitettavasti, ei arvostella omia ryhmäläisiä eikä muiden seurojen urheilijoita tai valmentajia.

  Lapsille tulee luoda mahdollisuuksia osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä luo ympäristöä, missä he uskaltavat puolustaa oikeuksiaan ja nostaa esiin huoliaan. Pelisääntöjen luominen yhdessä on helppo tapa osallistaa nuoria urheilijoita, sekä saada heidät sitoutumaan yhteisiin sääntöihin.

  Toimenpiteet epäasiallisen käytöksen ratkaisemiseksi

  Syrjintään ja häirintään puututaan Raision Kuulassa kaikissa tilanteissa. Kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä otetaan aina vakavasti. Tärkeää on tilanteen ratkaiseminen välittömästi osapuolten kesken jokaista osapuolta kuunnellen.

  Mikäli lapsi tai nuori toimii väärin, tilanteeseen on puututtava reilusti, kunnioittavasti ja lapsen ikä huomioiden. Lapsille ja nuorille tulee antaa selkeät ohjeet, ja huonoa käyttäytymistä ilmetessä antaa mahdollisuus pyytää anteeksi ja korjata toimintaansa. Lapsen ja nuoren kanssa tulee keskustella rauhallisesti ja asiallisesti tapahtuneesta. Kaikenlaiset fyysiset, nöyryyttävät tai pelottavat rangaistukset ovat kielletty. Rasistista tai syrjivää kielenkäyttöä ei sallita missään tilanteessa. Fyysisen kontaktin tulee aina perustua lapsen tai nuoren tarpeeseen, esimerkiksi ohjaamiseen ja avustamiseen, kannustamiseen sopivalla tavalla tai lohduttamiseen. Lapsella tai nuorella on oikeus kieltäytyä fyysisestä kontaktista milloin vain, ellei siitä kieltäytyminen uhkaa hänen turvallisuuttaan.

  Mahdollisen häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittäminen ja arviointi tehdään omakohtaisten havaintojen (valmentaja, urheilija), kuvattujen tilanteiden ja keskusteluissa esiin tulleiden seikkojen perusteella välittömästi paikan päällä. Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti. Kun kuullaan ala-ikäisiä, täytyy vanhempia informoida ja saada heiltä lupa, sekä antaa heille mahdollisuus olla mukana kuulemisessa. Vanhempia tulee informoida jälkikäteen, mistä on puhuttu ja millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Koko prosessissa on huomioitava läpinäkyvyys, reiluus ja avoimuus. Kaikkia urheilijoita, vanhempia, valmentajia ja seurantoimihenkilöitä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Jos kohtaat epäasiallista käyttäytymistä ryhmässäsi ota ensi sijassa yhteyttä omaan ohjaajaasi. Asiaa viedään tarvittaessa eteenpäin.

   

  Lisätietoa asiasta:  https://www.etoleyksin.fi/