Toimintalinja

Toimintalinja

RAISION KUULAN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTALINJA

 


Toiminnan visio

Raision Kuulan tavoitteena on tarjota yleisurheilusta kiinnostuneille hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet harrastaa yleisurheilua Raisiossa sekä kehittyä ja menestyä lajissa.


Eettiset periaatteet

Tarjoamme lapsille turvallisen, päihteettömän ja terveellisiä elämäntapoja korostavan kasvuympäristön. Jokainen lapsi on yhtä arvokas taitotasoon katsomatta. Toimintamme tarjoaa lapsille mielihyvää ja iloa. Kaikille valmentajille ja ohjaajille tarjotaan samat mahdollisuudet osallistua valmentajakoulutukseen. Seurassamme kiinnitetään huomiota kielenkäyttöön ja hyvään käytökseen.


Seuratoiminnan tavoitteet

Perusstrategiamme on harrastajamäärien ja laadukkaan valmennuksen ylläpitäminen ja kehittäminen kaikissa ikäluokissa sekä laadukkaan ja toimivan kilpailutoiminnan ylläpitäminen.

Vuoden 2020 tavoitteena on saavuttaa maaotteluedustuksia sekä 6-8 SM-mitalia, olla sisulisäikäisten (9-15 v) piirin kolmas ja päästä Seuracupin finaaliin. Lisäksi pyritään aktivoimaan lapsia osallistumaan entistä enemmän kilpailuihin, myös Varsinais-Suomen piirin ulkopuolella.

Seura koetaan turvallisena kasvuympäristönä niin lasten kuin vanhempien puolelta.

Seuran toiminnassa on mukana mahdollisimman paljon lapsia, niin menestyjiä kuin harrastajia. Seurassa on riittävästi ohjaajia, jotka ovat valmiita toimimaan kaikentasoisten lasten kanssa.

Lasten ja nuorten osallistumista kilpailutoimintaan kasvatetaan hyvällä yhteishengellä ja tarjoamalla esimerkiksi yhteiskyytejä kilpailuihin. Yhteishenkeä kasvatetaan kilpailutapahtumien lisäksi myös yhteisellä seuraleirillä. 

Harjoituksissa on positiivinen ilmapiiri, ja siellä viihdytään ja saadaan ystäviä.

Seuran jäsenille muodostuu myönteinen suhde liikuntaan, ja liikunta säilyy läpi elämän kestävänä harrastuksena.

Seura järjestää yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa laadukkaita yleisurheilutapahtumia kuntalaisille. Yhteistyötä tehdään muutenkin yli seura- ja lajirajojen.

Uusia seuratoimijoita saadaan mukaan toimintaan säännöllisesti, ja täten mahdollistetaan laadukkaan seuratoiminnan jatkuvuus.


Toimintaperiaatteet seurassa

Ryhmät muodostetaan iän, aiempien liikuntakokemusten ja harjoittelun tavoitteellisuuden perusteella. Kaikki seuran harrastajat ovat laadukkaan valmennus-/ohjaustoiminnan alaisuudessa. Tämä toiminta on maksullista.

 • 6-7-vuotiaat harjoittelevat kesällä kaksi (2) ja talvella yhden (1) kerran viikossa
 • 8-10-vuotiaat harjoittelevat kesä- ja talvikaudella 1-2 kertaa viikossa
 • 11-13-vuotiaat harjoittelevat 2-3 kertaa viikossa
 • yli 13-vuotiaat harjoittelevat kesä- ja talvikaudella 2-4 kertaa viikossa

Mahdollisuuksien mukaan järjestämme kesäisin myös 4-5-vuotiaille harjoitukset kerran (1) viikossa.

Kaikki voivat osallistua kilpailuihin omien halujensa ja taitojensa mukaan. Poikkeuksen tekevät esim. viestikisat, joihin viestijoukkueiden jäsenet karsitaan kaikkien harrastajien joukosta. Viestijoukkueita pyritään muodostamaan mahdollisimman monta, jotta kaikki halukkaat pääsisivät osallistumaan. Urheilijoiden edellytetään osallistuvan piirinmestaruuskilpailuihin, seuraotteluihin sekä SM-viesteihin.

Koko kaudelta peritään urheilukoulu-/valemennusmaksu, keväällä mukaan tulevilta veloitetaan kesäkauden maksu erikseen. Maksuista päätetään vuosittain yleisurheilujaostossa. Urheilukoulumaksut on porrastettu ikäryhmittäin sekä harjoituskerrat ja yksilöllinen valmennus huomioiden.

Seuran tiedotus on avointa ja hoidetaan pääasiassa nettisivujen avulla. Lisäksi harjoituksissa tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Lasten ja nuorten tapahtumissa ei päihteitä ole myynnissä eikä niitä käytetä. Jokainen tiimi käy läpi pelisääntönsä vuosittain.

Seurassa toimitaan talkooperiaatteella. Ohjaajien lapset saavat urheilukoulumaksuista alennusta.

Uusia seuratoimijoita värvätään jatkuvasti. 

Kaikille seuratoimijoille järjestetään iltamat kesäkauden päätteeksi. 
Ohjaajilla ja valmentajilla on säännöllisesti keväällä ja syksyllä yhteinen palaveri, joka on samalla kiitos kuluneesta kaudesta. Vuosittain palkitaan muutama ansioitunut seuratoimija palkintojenjakotilaisuudessa.

Vanhempainiltoja järjestetään säännöllisesti ja niissä kerrotaan myös seuran muiden jaostojen toiminnasta. Toisten jaostojen osaamista hyödynnetään harjoitusten monipuolistamisessa.

Seura järjestää yhdessä kaupungin kanssa perheliikuntatapahtumia ja koulujen liikunnan iltapäiväkerhoja. Seura pyrkii saamaan paikallisia yrityksiä yhteistyökumppaneiksi.


Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Johtokunta
Johtokunnan tehtävänä on luoda jaostoille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset huolehtimalla seuran toiminnan rahoituksesta. Johtokunnalla on kokonaisvastuu seuran toiminnasta ja taloudesta. 

Johtokunnan tehtäviä:

 • päättää jäseniltä perittävistä maksuista
 • vahvistaa ohjaajille ja urheilijoille maksettavat korvaukset jaostojen esitysten pohjalta
 • hoitaa seuratoimijoiden palkitsemiset ja merkkipäivämuistamiset
 • hoitaa yhteydenpidon kaupunkiin

Yleisurheilujaosto
Jaostolla on kokonaisvastuu seuran yleisurheilutoiminnasta.

Yleisurheilujaoston tehtävät:

 • urheilukoulutoiminta
 • kilpailuanomukset
 • kilpailujen järjestäminen
 • valmennus- ja harrastustoiminnan kehittäminen
 • vastuu ohjaajien, valmentajien ja toimitsijoiden koulutuksesta, sekä ohjaajakoulutuksista tiedottaminen
 • suunnittelu-/motivointipäivän järjestäminen vuosittain ohjaajille
 • urheilijoille ja ohjaajille maksettavien korvausten esitykset johtokunnalle
 • palkittavista urheilijoista päättäminen
 • seuran yleisurheilutoiminnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen
 • seuran edustusasujen saatavuudesta huolehtiminen
 • Kunniakierroksen järjestämisestä päättäminen sekä vastuu tapahtuman järjestämiseen liittyvistä asioista, sekä seuran Kunniakierrospäällikön nimeäminen
 • yhteistyö Varsinais-Suomen yleisurheilun, Suomen Urheiluliiton ja Raision kaupungin kanssa
 • seuran omien leirien järjestäminen
 • vanhempienillan järjestäminen vuosittain kunkin harjoitusryhmän vanhemmille

Puheenjohtaja

 • kokousten esityslistan laatiminen ja kokoon kutsumisesta huolehtiminen
 • puheenjohtaja jaoston kokouksissa
 • yleisurheilujaoston edustaja johtokunnassa
 • VARSY:n vuosi- ja tilikokoukseen osallistuminen
 • toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatiminen
 • palkintojen hankinta kilpailuihin ja päättäjäisiin
 • yleisurheilijoiden kulukorvausten tarkistaminen ja hyväksyminen
 • päätösten toimeenpanosta huolehtiminen

Varapuheenjohtaja

 • on puheenjohtajan sijainen tarvittaessa

Sihteeri

 • jaoston kokousten pöytäkirjan pitäminen

Nuorisopäällikkö

 • vastuu yleisurheilukoulutoiminnasta sekä alle 13-vuotiaiden kilpailutoiminnasta

Valmennusvastaava

 • vastuu yleisurheiluvalmennuksesta seurassa, vastaa erityisesti nuorisovalmennusryhmätoiminnasta sekä 14-19-vuotiaiden kilpailutoiminnasta

Kunniakierrospäällikkö

 • vastuu Kunniakierroksen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toiminnoista

Kilpailuvastaava

 • vastuu kilpailujen järjestämisestä seurassa

Tähtiseura-vastaava

 • vastuu Tähtiseura-toiminnasta seurassa

Tiedottaja

 • vastuu seuran ulkoisesta tiedottamisesta

Seura-asu- ja välinevastaava

 • vastuu seura-asujen tilauksista ja seuran urheiluvälineiden huollosta

 

Tavoitteena on löytää lisäksi kouluyhteistyöstä vastaava henkilö.

 


Seuran toimintamuodot

Seura on yleisseura jonka lajeina ovat yleisurheilu ja hiihto sekä varttuneiden kuntojumppa.

Seuran toiminnasta saa tietoa seuran internet-sivujen kautta, ohjaajilta ja muilta seura-aktiiveilta.

Yleisurheilujaoston eri ryhmien pelisäännöt ovat kaikkien nähtävillä seuran internet-sivuilla.

Seura pyrkii ensisijaisesti jatkamaan harjoittelua pienryhmissä tai ohjaajien suunnittelemina omatoimiharjoituksina poikkeusoloissa kuten epidemia- tai pandemiatilanteissa.